değerlerimiz

 

 • Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 • Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür.
 • Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 • Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
 • İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
 • Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulmak için yasaları da irdeleriz.
 • İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.
 • Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
 • Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız.
 • Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.
 • Zamanın değerine inanırız.
 • Çevreye karşı duyarlıyız.
 • En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından izler, kullanılmasına önem veririz.
 • Geleceği bu günde yaşarız.
 • Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz.
 • Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

 

hedeflerimiz

 

 • Özel sektörün eğitim alanına yatırım yapmasını teşvik etmek, daha çok vatandaşın özel öğretim kurumlarından yararlanmasını sağlamak.
 • Özel öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek.
 • En iyiye ulaşmak için, çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini artıracak yapılanmayı sağlamak.
 • Özel öğretim kurumlarında sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, denetim sistemini (rehberlik anlayışıyla) yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.
 • Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.

 

politikamız:

 

Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayma değerimize bağlı kalarak, verdiğimiz hizmetin ülke geleceğine etkisinin bilinciyle, yasalar çerçevesinde:

 

 • Birlikte yönetme anlayışıyla,
 • Liderlerin etkin katılım ve önderliğiyle,
 • Teknolojiden yararlanarak,
 • İşbirlikleriyle,
 • Tarafların ihtiyaçlarına bağlı eğitim etkinlikleriyle,
 • Yerinden yönetimin etkinlik ve verimliliğini artırarak,
 • Süreç yönetim sistemini ve buna dayalı organizasyon yapısını geliştirerek,
 • Çalışanlara kuruluşun değer ve ilkelerini benimseterek,
 • Performans değerlendirme sistemini kurarak,
 • İhtiyaç ve beklentilere uygun düzenlemelerle,
 • İş birliği ve güven ortamını oluşturarak tarafların memnuniyetini sağlamaktır.
 

Konak Mah. Konak Cad. No:92 Beşevler / BURSA Tel : 0224 452 51 18  /  FAX: 0224 452 36 69

Bursa Konak Sürücü Kursu © Copyright - Tüm hakları saklıdır.

RomaStudios